Arbetsperiod

Det är av yttersta vikt att all personal kan arbeta under hela perioden, från början av riggningen till slutet av rivningen. Starttiden för eventdagen är den tid då riggningen påbörjas, och den avslutas när rivningen är färdig. Exakta tider finns angivna i orderbekräftelsen. Ibland blir det dåligt väder eller något oförutsett händer då är det viktigt att vi arbetar som ett team hela vägen in i mål. Med andra ord drar vi över behöver vi hjälp hela vägen tills allt är inpackat i bilen igen.

Uppdrag och Ansvar

All personal förväntas vara närvarande under hela eventet, vilket inkluderar riggning, bemanning och rivning. Det är arrangörens ansvar att se till att deras personal har tagit del av den tillhandahållna manualen innan eventets start. Denna manual finns bifogad i orderbekräftelsen och innehåller viktig information som personalen behöver känna till. Om det finns frågor tar vi gärna emot dessa innan eventet för att kunn arbeta så effektivt som möjligt under eventdagen.

Sammarbete med erfaren personal

Det är viktigt att arrangörens personal följer instruktioner från vår erfarna personal för att säkerställa ett smidigt och säkert arbetsflöde. Genom att samarbeta kan vi garantera att eventet hålls inom det planerade tidsschemat.

Övervakning

Personerna som övervakar behöver vara minst 16 år. Det behöver vara någon 18+ år som finns på området från kunden som är ytterst ansvarig.
Det är viktigt att ala säkerhetsregler hålls och att aktiviteter som kräver bevakning inte lämnas. Då kan det hända olyckor och det vill vi inte ha.

Bestämmelser

Vid events där arrangören tillhandahåller egen personal, är det av yttersta vikt att alla bestämmelser och regler följs. Arrangören ansvarar för att deras personal är medveten om och följer dessa bestämmelser.