[wpseo_breadcrumb]

Villkor vid bokning från oss.

Härmed går hyrestagaren med på att hyra utrustningfrån aktivitetshyra.se som ägs utav AktivitetsHyra AB org. nummer: 559126-2182.

All utrustning skall återlämnas i samma skick som vid avhämtande. Vid ev. skador på återlämnad utrustning faktureras reparationskostnaderna. Försvunna/ej återlämnade produkter debiteras efter inköpspris.

Vid val av fakturering så tillkommer en administrations-/fakturaavgift på 39kr + moms.

Riktlinjer för användning av våra produkter

Det är hyrestagarens ansvar att se till att produkten används så att ingen fara för skador uppstår. Ansvarig hos hyrestagaren är ansvarig att följande säkerhetsinstruktioner efterföljs:

 1. En ansvarig vuxen måste hela tiden övervaka.
  2. Mat, dryck och tuggummi är förbjudna i produkten (Produkten skall vara urstädad, ren när ni återlämnar den, annars tillkommer en städavgift som faktureras, Avgift för detta ligger på 900kr per aktivitet. Detta pga att vi behöver ta upp aktiviteten och städa eller torka den på eget lager.).
  3. Ingen rökning eller grillning i närheten av produkten.
  4. Att klättra, hänga och sitta på produktens kanter/väggar är farligt och tillåts inte.
  5. Inga djur, leksaker eller vassa föremål är tillåtna i produkten.
  6. Om produkten inte används hela tiden så var noga med att slå av/på strömmen.
  7. Försäkra dig om att ingen som har/haft nack- eller ryggproblem hoppar, eller att ett barn som inte känner sig friskt hoppar.
  8. Silvertejp får ej användas på produkterna utan AktivitetsHyras godkännande.
  9. Det är inte tillåtet att vara i produkten när den blåses upp eller när den monteras ner efter som det är förenat med FARA.
  10. Se till att hålla ett säkerhetsavstånd på två meter runt produkten helt fritt (om någon råkar hamna utanför ur produkten så skall man inte riskera att landa på något hårt/vasst).
  11. Vid regn, stäng genast av fläktaggregatet och täck över produkten. När regnet väl är över kan vatten som lyckats ta sig in i produkten (vilket är normalt) lätt torkas av med en handduk.
  12. Om det skulle inträffa att fläktaggregatet slutar fungera så se till att alla som är i produkten tar sig ut omedelbart. Titta också så att inget kommit i vägen för blåsaren som hindrar den att fungera. Om blåsaren skulle överhettas eller förlora kraft, slå av strömbrytaren och sätt på den igen 1-2 minuter senare. Den ska starta om, och om den inte gör det, kontakta oss omedelbart.
  13. Bubble balls skall pumpas upp till 80% av full styrka detta för att plasten inte skall spricka vid hårda stötar.

Varje uthyrd produkt har en egen bruksanvisning som skickas med resp. produkt vid utlämnandet!

Återlämning

Om produkten/produkterna inte återlämnas på avtalad tid debiteras hyrestagaren ny dagshyra av produkten/produkterna.

Om produkten inte är rengjord, torr och paketerad i enlighet med produktbladet förbinder sig hyrestagaren att betala 995kr/produkt (ex moms) för rengöring & ompaketering. Produkten/produkterna ska vara packade likadant som vid leverans. Tips! Ta en bild på godset vid leverans för att säkerställa att ni packar det likadant vid återlämning.

 

Externa frakter

När produkterna skickas med extern frakt så som exempelvis DHL eller TNT tillämpas det valda fraktbolagets leveransvillkor och ansvar.

 

Friskrivningsklausul

Notera att alla personer som använder produkten gör det under eget ansvar och på egen risk. Personen/erna som hyr produkten är ansvariga för att den hyrda utrustningen inte skadas eller används på opassande sätt.
Riktlinjerna ovan är till för att leken skall bli rolig och att säkerheten skall vara god, det är hyrestagaren som är ansvarig för att riktlinjerna efterföljs.
Vid eventuella blöta eller smutsiga produkter vill vi att detta informeras innan ni startar ert evenemang och kan inte påvisas i efterhand.

Vid eventuella problem med material/aktivitet (trasigt eller felaktigt) skall detta meddelas så fort som möjligt så AktivitetsHyra får chansen att åtgärda detta annas beviljas ej någon kompensation i efterhand.

AktivitetsHyra använder sig alltid av 16A elkablar á 25m om inget annat är överenskommet. Vid bokning av större evenemang tillhandahåller AktivitetsHyra 1x16A kabel per 6 pumpar ink 1st 16A byggbox/kopplingsbox. Det är viktigt att ingen annan aktör kopplar in sig på den ström som är avsedd för våra aktiviteter. Kunden ansvarar för att visa korrekt ström och att ovan punkter stämmer. I de fal hyrestagaren använder egen utrustning ansvarar hyrestagaren om eventuella skador skulle uppkomma.

Vid utebliven betalning från idéel förening debiteras bokningsansvarig hela summan + eventuella avgifter efter 150 dagar.

Vid de fall en bokad aktivitet inte kan levereras, tillexempel: trasig, dubbelbokning mm. har AktivitetsHyra full rätt att byta ut aktiviteten till motsvarande eller annan aktivitet.

Villkor för att köra med den hyrda släpvagnen:

Detta är ett obromsat släp som du får köra i högst 80 km/tim med (eller 40 km under vissa förutsättningar, se nedan)!
Tjänstvikt: 140 kg, Max last: 610 kg, Totalvikt 750 kg
Du får köra i högst 80 km/tim med obromsad släpvagn (totalvikt högst 750 kg) om:

 1. a) totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller
  b) släpvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt. Du får köra i högst 40 km/tim med obromsad släpvagn (totalvikt högst 750 kg) om: a) totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
  b) släpvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.

 

Regler kring avbokning:

Vid avbokning gäller följande villkor.
Mer än 3 veckor innan kostnadsfri avbokning.
3-2 veckor innan 40% av ordervärdet.
2-1 veckor innan 70% av ordervärdet.
1-0 vecka innan 100% av ordervärdet.

Eventuella evenemang som ställs in pga väder eller att säkerheten inte kan säkerställas för besökare eller personal debiteras med fulla ordervärdet.